Privacy Policy - "Parti hjälparen" (1.1.3)

English text below swedish text

Sekretesspolicy (Svensk)

Appen "Partihjälparen" samlar in anonym statistik genom användandet utav appen.
Denna anonyma statistik är t.ex. att appen rapporterar att den startas och hur länge den används. Appen rapporterar också vissa specifika händelser, så som om en användare går till en viss sida i appen eller använder en viss funktion.

Statistiken kan inte kopplas till enskilda individer utan är helt anonym.

Såhär gör man för att stänga av insamlingen av anonym statistik:

 1. Öppna appen
 2. Öppna upp applisten och tryck på "om appen..."
  Bild som visar om appen knappen
 3. Bocka ur checkboxen längst ner
  Bild som visar checkbox

De exakta händelserna som rapporteras och varför just de rapporteras:

 • När en fråga svaras på (vilken fråga samt om den hoppades över eller inte) DITT JA/NEJ SVAR SKICKAS INTE! Detta så att frågor som ofta hoppas över kan prioriteras så att de får en ny och bättre förklaring
 • När en omgång startas (för att kunna se hur många omgångar som startas men inte fullföljs)
 • När en omgång avslutas (för att se hur många omgångar som slutförs och hur många många frågor som svaras på)
 • När någon öppnar "Om appen" sidan (så att jag ser om den behöver tydliggöras mer)
 • När den anonyma insamlingen av data stängs av (görs detta av tillräckligt många kommer jag sätta det till standard)

Om denna text ändras kommer det stå både i appens beskrivning samt att när appen startas första gången efter ändringen kommer användaren få ett meddelande om att denna text har ändrats och vart man hittar den.

Ett djupt förlåt

Som står förklarat rapporteras om man hoppar över en fråga eller inte. I versioner utav appen innan 1.3.3 så gjorde en bugg i programmet att istället för att endast skicka om man svarat eller inte så skickades själva svaret med (svarsalternativen är ja/nej/skip)
Detta är något jag är hemskt ledsen för och tanken med min app är verkligen inte "åsiktsregistrering". Denna data som har samlats in som innehåller sådana svar (ja/nej) kommer ALDRIG att användas eller tittas på i något syfte utav mig eller någon annan. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt och hoppas att appen fortfarande anses vara utav användning för dig.

Privacy Policy (English)

The app "Partihjälparen" collects some anonymous information about the usage of the app.
This information is for example how long the app is being used and how many times it gets started.
Some specific events are also reported, such as if a user goes to a specific page in the app or uses a specific function.

The information collected can't be linked to specific users. The information is anonymous.

Here are the steps to turn off this feature:

 1. Open the app
 2. Open the appbar and press "om appen..."
  Pictura showing the "om appen" button
 3. Uncheck the bottom checkbox
  Picture showing a checkbox

These are the exact events that are reported and why they are reported:

 • When you answer a question (the question number and if it was skipped or not) YOUR YES/NO ANSWER IS NOT SENT! We collect this to make sure we write new descriptions for the questions that are often skipped.
 • When a quiz starts (so that we can see how many start a quiz but doesn't finish it)
 • When a quiz ends (so that we can see how many finishes a quiz and how many questions people usually answer)
 • When someone opens the "om appen" page (to see if I need to make it more visible)
 • When the anonymous collection of data gets turned off (if I see this happen a lot I will make it the default setting)

If this privacy policy was to be changed, users would be notified in two ways. First the app description would inform of the change. Also when the app is opened after such a policy change a popup will appear informing the users of the change.

I'm so sorry

As described above the app reports if someone skips a question. In versions before 1.3.3 there was a programming error that made the program report the actual answer(yes/no/skip) instead of just (answered/skipped).
This bug is now fixed but I am ofcourse terribly sorry about this! The data collected containing answers will NEVER be used or viewed by me or anyone else. Once again, I'm terribly sorry for this error but hope that my app still has some usefullness to you.

History of this page

 • 1.0: Original post
 • 1.1: Added guide how to turn of collection of anonymous data and specified what events are reported and why
 • 1.1.1: Added "(Svensk)" after the swedish header and "(English)" after the english header
 • 1.1.2: Fixed some minor language problems
 • 1.1.3: Added the apology
 • 1.1.4: Fixed spelling error